Our Team

Rujuta Teredesai Heron

Rujuta Teredesai Heron

Co-founder and Director
Will Muir

Will Muir

Co-founder and Director
Christina Furtado

Christina Furtado

Operations Director
Anjana Goswami

Anjana Goswami

Snr. Programme Manager
Upasana Saha

Upasana Saha

Jnr. Programme Manager
Heena

Heena

Jnr. Programme D & D Manager
Ayesha Gonsalves

Ayesha Gonsalves

RDE Associate
Swarnima Tamang

Swarnima Tamang

Development Manager
Padmaja Goswami

Padmaja Goswami

Fundraising Associate
Pravin Katke

Pravin Katke

Programme Coordinator
Vidya Madhavan

Vidya Madhavan

RDE Associate
Vidula Sonagra

Vidula Sonagra

RDE Associate
Abhijit Yadav

Abhijit Yadav

Programme Associate
Rahul Kusurkar

Rahul Kusurkar

Snr. Programme Mentor
Yogesh Kamble

Yogesh Kamble

Snr. Programme Mentor
Ramesh Kokate

Ramesh Kokate

Programme Mentor
Sunil Chachar

Sunil Chachar

Programme Mentor
Suhas Kamble

Suhas Kamble

Programme Mentor
Vijay Vibhad

Vijay Vibhad

Programme Mentor
Dhammapal Kamble

Dhammapal Kamble

Programme Mentor
Mahesh Kadam

Mahesh Kadam

Programme Mentor
Nitesh Jadhav

Nitesh Jadhav

Programme Mentor
Balaji Rathod

Balaji Rathod

Programme Mentor
Priyanka Patil

Priyanka Patil

Snr. Accounts Executive
Kirti Shiras

Kirti Shiras

Accounts Executive